Vladimír Matoušek
 

Narozen 22.5.1956 v Brně

Adresa: Kamenná kolonie 99, 639 00 Brno

Studia: SPŠCh a LŠU v Brně u malíře Petra Skácela 1973 - 76

Zabýval se restaurováním gotických a barokních soch, od r 1980 se věnuje původní autorské tvorbě.

Bydlí v Brně v bývalé dělnické kolonii s ženou Vlastou a dětmi Martinem, Michalem, Ivanem, Ninou, Vladimírem, Alenou a Karlem.